Projekter


Et samarbejde mellem Departementet og Teater Yael Ka Yae

HOMO ØKONOMIKUS

- tilbage til mennesket?


“Vi ⟦kan⟧ ikke længere tale om en periode efter krisen. I stedet befinder vi os i perioden lige før den næste krise.”

Niall Ferguson: historiker der forudså den finansielle krise i 2008 The Observer


The spirit of capitalism is not greed, but envy. Slavoj Žižek, filosof


To mænd, Kristian & Christian, er trætte af at leve i en konstant krise. Neoliberal og økonomisk markedstankegang dominerer og definerer indretningen af de fleste samfund i den vestlige verden. De synes, de selv har mistet evnen til at tænke nyt og har, ligesom resten af samfundet, underlagt sig en fortælling om et frit marked, der selv justerer og retter de fejl der opstår. : “Vi gør som vi plejer. Det går jo meget godt lige nu.” Det vil de gøre op med. De vil skabe en bevægelse og få folk til at gå op imod den herskende dagsorden, de økonomiske strukturer og mekanismer. De vil gøre det nu, for: “Det er i opgangstider alle store imperier er faldet - når selvtilstrækkeligheden er indtrådt.” Kristian & Christian har derfor udtænkt et alternativ til det kapitalistiske system, som det fungerer nu. De drager ud i landet for at præsentere alternativet for folket i de helt rigtige rammer: folkets egne huse - forsamlingshusene. Som de to københavnere de er, vil de revitalisere én, i deres øjne, hensygnende værdifuld kulturarv, og lade den være et udgangs- og samlingspunkt for et møde mellem folk.

Projektudvikling 2019 & Produktion 2020

´Samarbejdspartnere:

Teater Yael Ka Yae

Teater FÅR 302

Åbne Scene/Godsbanen


KOMMENDE PROJEKTER:

"En ny i familien" (arbejdstitel)

Et projekt om os, når Kina bliver verdens førende supermagt

Projektudvikling 2020 & Produktion 2021

 "Offentlighedsloven" (arbejdstitel)

Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af

Projektudvikling 2021 & Produktion 2022


KRISTIAN & CHRISTIAN